Послідовник від концентрації, цінність від служіння