Succeder mula sa Konsentrasyon, Halaga mula sa Serbisyo