Pengganti daripada Penumpuan, Nilai daripada Perkhidmatan