සමාගම් පුවත්

 • New Installation Of Coagulation Analyzer SF-8100 In Serbia

  සර්බියාවේ Coagulation Analyzer SF-8100 නව ස්ථාපනය

  ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8100 සර්බියාවේ ස්ථාපනය කරන ලදී.සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය යනු රුධිර කැටි ගැසීමට සහ විසුරුවා හැරීමට රෝගියාගේ හැකියාව මැනීමයි.එක්...
  තවත් කියවන්න
 • Fully Automated Coagulation Analyzer SF-8050

  සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8050

  ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය යනු කැටි ගැසීමේ පරීක්ෂණය සඳහා ස්වයංක්‍රීය උපකරණයකි.SF-8050 සායනික පරීක්‍ෂණය සහ ශල්‍යකර්මයට පෙර පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැක. එය ප්ලාස්මා කැටි ගැසීම පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා කැටි ගැසීම් සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රමය, වර්ණදේහ ක්‍රමය අනුගමනය කරයි.උපකරණය පෙන්නුම් කරන්නේ කැටි ගැසීම ...
  තවත් කියවන්න
 • Semi-Automated ESR Analyzer SD-100

  අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ESR විශ්ලේෂකය SD-100

  SD-100 ස්වයංක්‍රීය ESR විශ්ලේෂකය සියලුම මට්ටමේ රෝහල් සහ වෛද්‍ය පර්යේෂණ කාර්යාලයට අනුවර්තනය වේ, එය එරිත්‍රෝසයිට් අවසාදිත අනුපාතය (ESR) සහ HCT පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.හඳුනාගැනීමේ සංරචක යනු නාලිකා 20 ක් සඳහා වරින් වර හඳුනාගැනීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රකාශ විද්‍යුත් සංවේදක සමූහයකි.කවදා ද ...
  තවත් කියවන්න
 • Automated ESR Analyzer SD-1000

  ස්වයංක්‍රීය ESR විශ්ලේෂකය SD-1000

  SD-1000 ස්වයංක්‍රීය ESR විශ්ලේෂකය සියලුම මට්ටමේ රෝහල් සහ වෛද්‍ය පර්යේෂණ කාර්යාලයට අනුවර්තනය වේ, එය එරිත්‍රෝසයිට් අවසාදිත අනුපාතය (ESR) සහ HCT පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.අනාවරක සංරචක යනු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් සංවේදක සමූහයක් වන අතර එමඟින් හඳුනාගැනීමේ කාල පරිච්ඡේද සෑදිය හැකිය...
  තවත් කියවන්න
 • Fully Automated Coagulation Analyzer SF-8100

  සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8100

  සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8100 යනු රුධිර කැටි ගැසීමට සහ විසුරුවා හැරීමට රෝගියාගේ හැකියාව මැනීමයි.විවිධ පරීක්ෂණ අයිතම සිදු කිරීම සඳහා කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8100 තුළ පරීක්ෂණ ක්‍රම 2 ක් (යාන්ත්‍රික සහ දෘශ්‍ය මිනුම් පද්ධතිය) ඇත.
  තවත් කියවන්න
 • Fully Automated Coagulation Analyzer SF-8200

  සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8200

  සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කැටි ගැසීමේ විශ්ලේෂකය SF-8200 ප්ලාස්මා කැටි ගැසීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැටි ගැසීම සහ ප්‍රතිශක්තිකරණය, වර්ණදේහ ක්‍රමය භාවිතා කරයි.උපකරණය පෙන්නුම් කරන්නේ කැටි ගැසීමේ මිනුම් අගය වන්නේ ...
  තවත් කියවන්න
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2